دانشگاهها و دانشکده ها

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران  تهران بزرگراه شهید همت  تلفن  8052234

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  تهران خیابان ستارخان  خیابان نیایش 8052235

دانشگاه علوم پزشکی تهران انتهای غربی خیابان طالقانی  تلفن 6405666

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    تهران بزرگراه شهید چمران – اوین   تلفن 2401022

دانشکده علوم بهزیستی  تهران   اوین خیابان دانشگاه شهید بهشتی  خیابان کودکیار تلفن2403054 

دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس  تهران   تلفن  8009720

دانشگاه علوم پزشکی گیلان  رشت خیابان شهید نامجو روبروی استادیوم شهید عضدی  تلفن 3221282

دانشگاه علوم پزشکی مشهد خیابان دانشگاه  ساختمان مرکزی دانشگاه تلفن 8412081

دانشگاه علوم پزشکی شیراز   خیابان زند 20 متر قبل ساختمان مرکزی دانشگاه  تلفن332366

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    میدان آزادی   خیابان هزار جریب   تلفن 6685141

دانشگاه علوم پزشکی تبریز خیابان دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه  تلفن 3346147

دانشگاه علوم پزشکی همدان چهارراه شریعتی  ابترای بلوار آیت الله کاشانی  تلفن 220683

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بلوار جمهوری اسلامی اداره مرکزی دانشگاه  تلفن 213025

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بلوار شهید بهشتی  ساختمان مرکزی دانشگاه  تلفن  54434

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  خیابان معلم   بهداری شهرستان  تلفن 30075

دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج خیابان آبیدر تلفن 3234900

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  خیابان استانداری  تلفن 31991

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خیابان امام خمینی  سازمان مرکزی دانشگاه تلفن 36962

دانشگاه علوم پزشکی یزد صفاییه  خبابان بوعلی کمیته مرکزی دانشگاه  تلفن   8245445

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خیابان دکتر شریعتی کمیته مرکزی دانشگاه  تلفن 28110

دانشکده علوم پزشکی زابل  تلفن 2222035

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  انتهای خیابان جهاد  تلفن 232296

دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  میدان امام سه راه جویبار  ابتدای بزرگراه بسیج  تلفن 2262370

دانشگاه علوم پزشکی بابل خیابان گنج افروز تلفن  2229015

دانشگاه علوم پزشکی اهواز شهرک دانشگاهی  تلفن 339092

دانشگاه علوم پزشکی سمنان بلوار مولوی  تلفن  20112

دانشگاه علوم پزشکی زنجان بلوار آزادی  تلفن 25010

دانشگاه علوم پزشکی اراک  خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیرتلفن 3135760

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  میدان شهدا  تلفن 2232051

دانشگاه علوم پزشکی ایلام  میدان شهید کشوری خیابان آزادی   تلفن  3334060

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  خیابان معلم روبروی ستاد نماز جمعه تلفن 2523123

دانشگاه علوم پزشکی جهرم   خیابان شهید مطهری  جاده قدیم لار تلفن 31523

دانشکده علوم پزشکی سبزوار   جاده تهران مقابل اداره پلیس  تلفن 27090

دانشکده علوم پزشکی شاهرود  خیابان شهدا تلفن  31850

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  بلوار آیت الله کاشانی  کمیته مرکزی دانشگاه  تلفن  330061

دانشگاه علوم  پزشکی فسا   خیابان رضوانیه  تلفن 27093

دانشگاه علوم پزشکی  قزوین  بلوار شهید باهنر  تلفن 3344268

دانشگاه علوم پزشکی قم   شبکه بهداشت درمان  تلفن   7713550

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  میدان پانزده خرداد  جنب اداره پست  تلفن   443026

دانشگاه علوم پزشکی گلستان از طرف ساری 5 کیلومتر قبل از گرگان  روبروی تپه راهنمایی تلفن 2224551

دانشکده علوم  پزشکی گناباد  خیابان امام خمینی   میدان فرمانداری تلفن 2328

دانشکده علوم  پزشکی لرستان   خرم آباد  خیابان معلم  تلفن  3114078

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   خیابان مطهری  تلفن 2227922

 

( سازمان سنجش ( نتايج کنکور

www.sanjesh.org

( دانشگاه آزاد اسلامي  ( نتايج دانشگاه آزاد

www.ana.ir

( دانشگاه آزاد اسلامي  ( نتايج دانشگاه آزاد

www.azmoon.org

دانشگاه آزاد اسلامي

www.azmoon.net

دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهران

www.shariaty.net

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

www.sphtums.com

دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور

www.catc.ac.ir

دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه

www.sir.ac.ir

دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور

www.pwit.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

www.fums.ac.ir

دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف

www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك

www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

www.iaur.org

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

www.iauctb.org

دانشگاه آزاد واحد آستارا www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آشتيان www.iau-ashtian.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ابهر www.iau-abhar.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد استهبان www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اقليد www.iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بابل www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بافت www.iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بجنورد www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بناب www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بيرجند www.iau-birjand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تبريز www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه www.torbat-h-iau.com
دانشگاه آزاد واحد خمين www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد خوی www.iaukhoy.org
دانشگاه آزاد واحد دامغان www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زرند www.iau-zarand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زنجان www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ساوه www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سبزوار www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شاهرود www.iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شبستر www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شيروان www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر www.ghaemshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قاينات www.qaen-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قزوين www.qazviniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قوچان www.iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کازرون www.iauk.net
دانشگاه آزاد واحد کرج www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کرمان www.iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مبارکه www.mauniv.org
دانشگاه آزاد واحد مرودشت www.miau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مشهد www.mshdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ميبد www.maybod.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نراق www.iau-naragh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد همدان www.iauh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ياسوج www.iauyasooj.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد يزد www.yazdiau.ac.ir

دانشگاه اراك

www.araku.ac.ir

دانشگاه اروميه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسين عليه السلام

www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق عليه السلام

www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علي سينا همدان

www.basu.ac.ir

دانشگاه بيرجند

www.birjand.ac.ir

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نيشابور

www.neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان

www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه رازي كرمانشاه

www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود

www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهركرد

www.sku.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )

www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )

www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي ( ره )

www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد

www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك

www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

دانشگاه كاشان

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گيلان

www.gu.ac.ir

دانشگاه گيلان

www.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umcc.ac.ir

دانشگاه مفيد

www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

دانشگاه يزد

www.yazduni.ac.ir

دانشگاه سهند تبريز

www.sut.ac.ir

Advertisements

۱ دیدگاه»

[…] دانشگاهها و دانشکده ها « لحظه های ناب بی تردید دانشگاه تربیت مدرس. http://www.modares.ac.ir. دانشگاه تربیت معلم سبزوار. http://www.sttu.ac.ir. دانشگاه تهران. http://www.ut.ac.ir. دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان … pezeshki.wordpress.com/دانشگاهها-و-دانشکده-ها/ – ذخیره شده […]


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: